Alaisten kanssa toimiminen

Hyvä johtaja tietää, kuinka omia alaisiaan voi innostaa työskentelemään tehokkaammin. Monesti kireä ilmapiiri ja töykeä johtamistapa eivät johda hyviin lopputuloksiin. Sen sijaan alaisten kannustaminen ja kehuminen saavat työntekijät voimaan paremmin ja näin myös käyttämään työaikansa tehokkaammin. Alaisiaan voi myös palkita erinomaisesti hoidetusta työstä. Kannustava johtaja ruokkii alaistensa työkykyä.


27 Dec 2020